PROJE ONAYI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Talep sahibi proje onayı alabilmek için aşağıdaki belgeler ile belediyeye başvurmalıdır.

› Ruhsat Talep Dilekçesi
› Tapu Sicil Belgesi
› Aplikasyon Krokisi
› İ.Çapı
› İmar Durumu
› Plan Kote
› Yol Kotu Tutanağı
› Kanal Kotu Tutanağı
› Zemin Etüt Raporu
› Yapı ruhsatı Harçları

PROJE MÜELLİFLERİ SİCİL BELGELERİ

› Mimari
› İnşaat Mühendisi
› Makine Mühendisi
› Elektrik Mühendisi

PROJELER 5 TAKIM (Yapı Denetim Kuruluşunca Onaylı)

› Mimari
› Betonarme ve Betoname Hesapları
› Sıhhi Tesisat
› Isı Yalıtım Hesabı
› Gerekiyorsa Asansör ve Kalorifer

YAPI DENETİM

› Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi
› Yapı Denetim İzin Belgesi
› Yapı Denetim Bilgi Formu (YİBF)
› Yapı Denetim Hizmet Bedeli (1. Taksit Makbuzu)
› Yapı Denetim Taahhütnamesi
› Yetki Belgesi
› Denetçi Belge Fotokopileri
› Denetçi İkametgah Belge Fotokopileri

ŞANTİYE ŞEFİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

ŞANTİYE ŞEFİ SİCİL DURUM BELGESİ (İlgili Meslek Odasından)

MÜTEAHHİTLİK BELGELERİ

› Yetki Belgesi (Aslı)
› Sicil Kayıt Sureti (Aslı)
› Vergi Levhası Fotokopisi

Nehirajans